רובי, חומר אקולוגי לניקוי סניטרי.

אופן השימוש:  התז ישירות על המשטח הרצוי. פזר עם מטלית לחה והמתן…

12.60 הסר