AVMOR ECOPURE EP-63 – LEMON NEUTRAL CLEANER

נוזל אקולוגי טבעי לניקוי רב תכליתי. מעולה לשימוש תכוף ללא דאגת שחיקה מחומרים חזקים. מסיר לכלוך ללא שחיקה, נזק, קורוזיה ושאר תופעות הנגרמות מחומרים חזקים. בעל ריח לימוני. מתאים לשימוש יומיומי.